Opleidingen Zwemmen

Opleidingen Lifesaving

Opleidingen Waterpolo

Workshops

Er is grote behoefte aan goed opgeleid kader, zowel bestaand als nieuw, dat gebruik maakt van alle kennis en mogelijkheden op sportgebied die relevant zijn. Om de vereniging draaiende te houden, maar ook steeds meer om in te spelen op de veranderende leden of klanten. Veranderingen in sportcultuur en sportklimaat vragen om veel meer dan een goed besluit. Opleiden, trainen en coachen maken daar een belangrijk deel van uit.

PRO4SPORT biedt opleidingen aan in de sporten Lifesaving, Waterpolo en Zwemmen, niveaus 2 en 3. Wij zijn een erkend opleidingsinstituut en leiden op tot door sportbonden erkende diploma’s.

PRO4SPORT is eveneens het aangewezen instituut voor onderscheidende opleidingen, zoals instructeur sterrenplan en technisch coördinator. U kunt bij ons ook terecht voor workshops en het begeleiden van uw technisch kader volgens de principes “train de trainer”, “coach de coach” en “education permanente”.