Visie

Sport wordt door overheid, NOC*NSF, bonden en allerlei organisaties in wijken of bijvoorbeeld de gezondheidszorg gezien als bindmiddel voor de samenleving en van groot belang voor de sociale cohesie en integratie van allerlei groepen in de samenleving. Sport geeft individuen het gevoel ergens bij te horen en samen iets te doen dat leuk is of bijdraagt aan iets wat men belangrijk vindt (samen in een team, gezondheid, fijne tijdsbesteding). De verwachtingen van deze functie van de sport zijn bij alle partijen hoog. Tegelijkertijd heeft de sportwereld het in vele opzichten moeilijk. De doorgeschoten nadruk op het eigen belang uit het marktdenken, maakt het runnen van een vereniging op basis van een verenigingsdemocratie steeds lastiger. De 24-uurs economie leidt ertoe dat mensen steeds minder aan vaste tijden gebonden willen zijn. Mede hierdoor zijn vrijwilligers minder beschikbaar op gezette tijden of moeilijker te vinden voor een langere periode. Velen zoeken alternatieven waarin ze meer vrijheid hebben. Toch blijft sport iets houden van samen doen. Fitnesscentra hebben moeite leden gemotiveerd en vast te houden. De zogenaamde ongeorganiseerde sport organiseert zich rond apps en evenementen, want zonder organisatie gebeurt er niets samen. Alleen is toch maar erg alleen. Vanuit dit perspectief kijken wij naar de context van bewegen en sport.

De redenen om te bewegen of te sporten lopen voor adolescenten en volwassenen sterk uiteen. Velen haken af of hebben een haat-liefde verhouding met bewegen en sporten. Er is kennelijk iets verkeerd gegaan in de loop der jaren. Elk kind leert kruipen, lopen, rennen, bewegen en een groot deel van hen sport (nog steeds) met regelmaat. Omdat het leuk is, je uitdaagt, je dingen leert en samen doet, en misschien wel omdat je er goed en steeds beter in wordt. Sporten is niet alleen leuk en gezond, maar zorgt ook voor een beter functioneren van de hersenen in activiteiten buiten de sport. En al zal je het aan de fysieke prestaties misschien niet meer zien, leren en er zelf beter van worden, houdt nooit op. Wij richten ons daarom niet alleen op jongeren en volwassenen, maar ook op kleuters en jonge kinderen. Het gat tussen bewegen met het principe ‘voor elk wat wils’, je richten op in één sport en topsport, is te groot. Wij richten ons op de basis van en de bruggen tussen deze fasen. Met advies, specifieke programma’s, ondersteuning van sporters en kader en door het gericht opleiden van mensen.

(Sport)organisaties bestaan uit mensen, die een gezamenlijk doel of belang hebben en die bereid zijn afspraken te maken om te bereiken wat ze samen nastreven. Juist daarom is sport een hoeksteen van de samenleving en van groot belang voor de binding van mensen aan groepen, voor onderlinge verbondenheid en dat leidt tot sociale cohesie in de samenleving. Daarom is de sport geen eenheidsworst waarin economisch denken en commercie alles bepalend zijn. De professionele voetbalwereld kan nauwelijks worden vergeleken met de professionele schaatswereld, laat staan de schaatsvereniging of zwemvereniging. Een evenement als de Rotterdam marathon laat zich moeilijk vergelijken met een Swimcup en nog minder met een minioren zwemtoernooi.
Het runnen van een elitaire fitnessclub heeft weinig gemeen met het runnen van een Cruijffveldje of een sporthal. Daarom plakken wij geen sjablonen op organisaties, op mensen en op hun wijze van werken. We gaan de problemen niet uit de weg. Veranderingen in werkwijze, organisatiestructuur en- cultuur of in andere rollen van personen kunnen nodig zijn om een toekomst bestendige sportorganisatie te worden. De rode draad in alle veranderingen, in interventies en in opleiden en begeleiden is het aanboren van nieuwe energie en het realiseren van betrokkenheid om samen een proces tot een gedragen resultaat en succes te brengen.

 

Missie

Voor ons draait het in de sport om samen met anderen te leren en daarvan beter te worden. Wij richten ons op sporters, coaches en organisaties in de overtuiging dat alles om mensen draait.

 

Kernwaarden

  • Ontdek je eigen talenten en gebruik ze om betekenis en zin aan je leven te geven.
  • Vertrouw erop dat anderen ook hun talenten willen inzetten en
  • Samenwerken is veel meer dan samen
  • We doen het met wat we hebben of kunnen bereiken en maken daar heldere afspraken
  • Wie het proces niet de moeite waard vindt, zal niet blijven scoren.

Doelen

  • Het bevorderen van sport in het algemeen en van de zwemsport in het
  • Het beschikbaar stellen van faciliteiten van welke aard en omvang dan ook aan
  • Het aanbieden van programma’s in het kader van een veelzijdige sportbeoefening en de ontwikkeling van de eigen
  • Het aanbieden van verenigings- en kaderondersteuning aan sportverenigingen en andere
  • Het dusdanig inrichten van organisaties dat mensen met plezier en voldoening de gezamenlijke doelen bereiken.