Uniek voor de zwemwereld is de opleiding Technisch Manager 3 (TM3) waarbij wordt ingespeeld op de behoefte tot professionalisering en het optimaal aansturen van het gehele technische kader.

De TM3 opleiding is bedoeld voor huidige technische coördinatoren en managers, die hun theoretische basis willen vergroten, maar ook voor zwemtrainers 3 of 4, die een andere en volgende stap in hun carrière willen maken.

Het doel van deze opleiding is de kwaliteit van het technisch management te versterken. Met behulp van deze opleiding kan de cursist op dit specifieke vakgebied zijn deskundigheid verbreden en verdiepen.

De kerntaken van een Technisch Manager bestaan uit organiseren van activiteiten, het coördineren van trainers en coaches en het (indirect) volgen van de ontwikkeling van sporters. Deze kerntaken zijn verankerd in een beroepscompetentieprofiel (bcp) en vormen de basis van de werkzaamheden van de Technisch Manager. Workshops en de praktijkgerichte opdrachten (pgo’s) geven inhoud aan deze kerntaken.

De opleiding voor Technisch Manager is een eerste stap om de begeleiding van trainers en coaches naar een hoger niveau te brengen.

 

Voorwaarden:

 • Minimaal opleiding ZT2 met aantoonbare ervaring + intake.
 • Gewenste opleiding ZT3 met aantoonbare ervaring.
 • Aantoonbare ervaring en/of werkzaam als technisch coördinator binnen een vereniging.
 • Algemene sportopleiding CIOS of ALO.

Opzet en studiebelasting.

De opleiding bestaat uit 9 verschillende workshops. De workshops duren ieder 3 uur. Rondom de workshops kun je eigen initiatief nemen door je in te lezen of voor te bereiden. De vijf pgo’s vragen in totaal (gemiddeld genomen) 40 uur zelfstudie.

 

Onderwerpen:

 • Krachtenvelden binnen een vereniging
 • Visie op de (zwem)sport
 • Technisch beleid
 • Winst of winnen?
 • Praktijkgerichte opdrachten (pgo)
 • Verandermanagement (verbinden van emotie en ratio)
 • Inzicht in jezelf
 • Omgaan met individuen en groepen
 • Groepsdynamica (van groep naar team)

 

Eindgesprek:

Als het portfolio met de vijf uitgewerkte pgo’s door de leercoach als voldoende is beoordeeld, ga je op voor een vakinhoudelijk eindgesprek met de PVB-beoordelaar op basis van enkele cases .

 

Kosten:

€ 990 p.p. op basis van 9 tot 12 deelnemers.

 

Agenda:

Eerste opleiding wordt verwacht in september 2019.