Ambitieuze zwemtrainers kunnen bij PRO4SPORT een opleiding volgen voor zwemtrainer niveau 3. In deze cursus wordt geleerd om verantwoord training te geven aan sporters in alle leeftijdscategorieën en verschillende prestatieniveaus. Tevens worden competenties ontwikkeld om het eigen technisch kader aan te sturen. Trainers  met minstens 2 jaar praktijkervaring en in beginsel in het bezit van ZT 2 kunnen een opleiding tot zwemtrainer 3 gaan volgen. De zwemtrainer 3 gaat zelfstandig:

 • sporters training geven op verschillende niveaus (differentiatie).
 • sporters coachen tijdens wedstrijden.
 • (sport)activiteiten organiseren.
 • vaardigheidstoetsen afnemen.
 • zwemtrainers niveau 1 en 2 aansturen.

De zwemtrainer 3 is (eind)verantwoordelijk voor een omgeving die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing, het sport- en spelplezier vergoot en daarbij samenwerkt met andere kaderleden.

De zwemtrainer niveau 3 is verantwoordelijk voor het:

 • voorbereiden, uitvoeren en evalueren van trainingen (micro).
 • Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een (meerjaren) planning en periodisering (meso en macro).
 • begeleiden en coachen van sporters tijdens trainingen en wedstrijden.

Onderdeel van de door de KNZB erkende opleiding ZT3 vormen twee verplichte praktijktoetsen, welke wordt afgenomen door examinatoren van de KNZB. Het behalen van een voldoende voor deze praktijktoets is een voorwaarde voor het aanvragen van de proeven van bekwaamheid (pvb’s), resp. de module techniek, de module training en planning en de module coaching.

Ben je geïnteresseerd om een opleiding zwemtrainer niveau 3 te volgen, geef je dan op via de button hiernaast. Naast de aangegeven cursus met genoemde data, kun je ook informeren naar een op maat gemaakt traject (incompany).

De opleiding zwemtrainer niveau 3 wordt vanaf heden ook aangeboden in 3 losse delen:

 • Verdieping Techniek (3a)
 • Individuele Begeleiding / Coaching (3b)
 • Planning & Organiseren / Trainen (3c)
 • De volgorde kan afwijken,
Voorwaarden ZT3
 • Leeftijd vanaf 17 jaar
 • In bezit van TZ2 of gelijkwaardige competenties (intakegesprek)
 • Aantoonbare zwemvaardigheden
 • Aantoonbare reddingsvaardigheden (diploma popduiken)
 • Wekelijks 2 of meer trainingen geven
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Werken met E-learning
 • Praktijkbegeleider regelen
Opzet en studiebelasting ZT3
 • De cursus bestaat uit 6 blokken, gemiddeld 1 per maand:
 • Een zaterdag van 4 uur, een maandag van 2 uur en doordeweeks een online bijeenkomst van 2 uur (totaal 48 uur), voornamelijk gegeven in de vorm van actieve workshops. De online bijeenkomst is bedoeld om vragen te stellen, terug te koppelen en te reflecteren en vindt in principe plaats na de 2 fysieke bijeenkomsten.
 • Wij hebben hier gekozen voor een relatief lang en "rustig" traject met 7-10 deelnemers, zodat de cursus- en studiebelasting beheersbaar is.
 • Aan het uitvoeren van de opdrachten dient gemiddeld enkele uren per week besteed te worden.
 • De KNZB heeft gekozen voor de digitale leeromgeving van Flowsparks.
 • Alle opdrachten dienen uiterlijk 6 maanden na de laatste cursusdag afgerond te zijn.
 • Het praktijkexamen (2 onderdelen) wordt in afstemming met de KNZB vastgesteld en afgenomen.
Praktijkbegeleiding ZT3
 • Praktijkbegeleiding vindt plaats tijdens de opleiding.
 • Door de (hoofd)trainer of Technisch Coördinator van een vereniging, welke minimaal in het bezit is van ZT3, bij voorkeur ZT4/TM3 of diploma Praktijkbegeleider.
 • Praktijkbegeleiding door de docent van de opleiding is ook mogelijk (vraag naar de voorwaarden en kosten).
Kosten ZT3 (per 1 april 2023)
 • Hele opleiding (niveau 3):
  • KNZB leden: € 850 p.p. (incl. Btw - excl. afdracht/examengeld KNZB).
  • Niet-KNZB leden: € 945 p.p. (incl. Btw - excl. afdracht/examengeld KNZB).
 • Per opleidingsdeel/thema (niveau 3a, 3b of 3c):
  • KNZB leden: € 315 p.p. (incl. Btw - excl. afdracht/examengeld KNZB)
  • Niet-KNZB leden: € 355 p.p. (incl. Btw - excl. afdracht/examengeld KNZB)
 • Examenkosten KNZB diploma niveau 3 bedragen € 265
 • Incompany mogelijk vanaf 8 deelnemers; vraag naar de voorwaarden.
 • De opleiding is excl. praktijkbegeleiding (zelf regelen binnen of buiten de vereniging)
 • Géén tegemoetkoming in opleidingskosten meer mogelijk.
Onderwerpen ZT3

Verdieping Techniek (VT) - Niveau 3 (Opleidingsdeel 3a):

  1. Ontwikkelen breed motorische vaardigheden
  2. Analyse zwemtechnieken
  3. Systematisch en gericht verbeteren van de techniek
  4. Verbeterplannen
  5. didactiek en leerplan voor de uitvoering
  6. de uitvoering zelf

Individuele Begeleiding / Coaching (IBC) -  Niveau 3 (Opleidingsdeel 3b):

  1. Motivatie & Ambitie van sporters,
  2. doelen stellen en kwaliteiten als trainer
  3. Groepsdynamiek
  4. Fysieke en mentale gezondheid
  5. Sportparticipatie en talentontwikkelingsmodellen
  6. begeleiden in een Veilige omgeving
  7. coachen op wedstrijden

Plannen & Organiseren / Training (P&OT) - Niveau 3 (Opleidingsdeel 3c):

  1. Energiesystemen & Trainingsleer
  2. Leer- en Trainingsmethoden en didactiek
  3. meten van vooruitgang
  4. Bijeenbrengen doelen/ambities van sporters en van de vereniging
  5. Jaarplan & Wedstrijdkalender
  6. trainingsschema’s maken
  7. Projectmatig werken en activiteiten organiseren
  8. aansturen van kader
Agenda & Locatie ZT3
 • De eerstvolgende opleiding ZT3 start op maandag 20 november 2023.
 • Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
 • Planning:
  • IBC:       Nov - Dec 2023
  • VT:         Jan-Feb 2024
  • P&OT:   Mrt-Apr 2024
 • Tijdstippen:
  • Maandag       19.30 - 21.30 uur (fysiek)
  • Zaterdag        08.00 - 12.00 uur (fysiek)
  • Di, wo of do  19.30 - 21.30 uur (online)
 • Docent: Theo Hutten
 • Doelgroepen:
  • Actieve zwemmers met trainersambitie en in het bezit van TZ2 (of na intakegesprek)
  • CIOS/ALO cursisten (na intake + evt. vrijstellingen)
  • Niet-actieve zwemmers met aanvullend tenminste 2 jaar (zwem)trainerservaring
 • Adres:
  • Talentcentrum Dordt Sport - Sportboulevard,
  • Fanny Blankers Koenweg 10/12 te 3318 AX Dordrecht
  • Of op locatie, mits gepaste accommodatie beschikbaar is

Geïnteresseerd?

Meld je nu aan!